Romjulspadling til Sygnestveit i Osa

Bli med på romjulspadling til Sygnestveit! Ulvik turlag arrangerar i samarbeid med Angr og Ulvik Fishing romjulspadling på Osafjorden.
Romjulspadling til Sygnestveit i Osa
Foto: 
Angr

Bli med på romjulspadling til Sygnestveit!

Saman med Angr og Ulvik Fishing tilrettelegg Ulvik turlag for padling i vinterhalvåret.

Ulvik Fishing og Angir leiger ut utstyr til 250,- pr tur. Dei har 9 kajakkar til disposisjon. Ein kan og nytta eige utstyr.

Ved kuldegrader er det påkrevd med tørrdrakt, og Angr har nokre til utlån.

Denne turen har plass til 10-12 deltakarar, og turen går frå Osa og utover mot Sygnestveit.

TRYGGLEIK:
Nedre aldersgrense er 14 år.

SMITTEVERN:
- Om ein er smitta av korona, er i karantene/heimeisolering eller har symptomer på
luftveisinfeksjon eller nedsatt allmenntilstand SKAL ein ikkje delta på turen.
- Kvar enkelt deltakar har med eigen hand-desinfeksjon
- Det vil bli foretatt opprop før turen startar, og kontaktinfo blir arkivert i 14 dagar ihht. DNT sin smitteverninstruks.

PÅMELDING:
Innan laurdag 26 desember kl. 15:00 til leder.ulvik.turlag@dnt.no
Oppgje om du vil leige utstyr eller har eige.
Me sender bekreftelse på påmeldinga.

NB! Ynskjer du transport på eige utstyr oppgje dette.

OPPMØTE:
Hakestad (Angr) kl. 12:00 for dei som skal låne utstyr. Og kl. 12:45 ved fjorden i Osa (at med våtmarksområdet) for dei med eige utstyr.

BEKLEDNING og MAT:
- Varme vindtette klede, hua, vottar/hanskar, ull er gull
- Lurt med byteklede, og ein varm gensar
- Varm drikke og mat, om vèret er bra går me i land

Turleiar for turen er Torstein Hellesnes som driv Angr. Han er godkjent padleinstruktør, og i tillegg utdanna turleiar gjennom DNT.

Vel møtt til romjulspadling!

No items found.
Nyheitsbrev

Ikkje gå glipp av spennende nyheiter og tilbod

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.