Visit Ulvik

Med bil

Anten du kjem frå aust eller vest, er det enkelt å kome seg til Ulvik med bil. Kjem du til dømes frå retning Bergen, kan du følgje E7 via Norheimsund eller E13 via Voss til Granvin. Etter ein 20 minuttars køyretur gjennom Vallaviktunellen og langs fjorden, når du Ulvik sentrum, og 10 kilometer lenger inn i fjorden ligg Osa. Det er òg mogleg å nå Ulvik ved å køyre “gamlevegen” over fjellet ved Granvin. Du når denne ruta ved å følgje E13 til Granvin og ta av mot riksveg 572 ved Holven i Granvin. Kjem du via Hardangervidda eller gjennom Odda, kan du følgje E13 fram til Bu og ta Hardangerbrua over til Vallavik og følgje riksveg 572 langs fjorden inn til Ulvik. Det er òg mogleg å ta ferje over frå anten Utne eller Kinsarvik til Kvanndal og reise via Granvin og Vallaviktunellen.

I Ulvik er det gratis parkering i heile bygda og fleire gode parkeringstilhøve og tilgjenge ved dei mest populære turstiane i området.

Med bil
FAQ

Å KOME TIL OG FRÅ ULVIK

Med båt
Ulvikafjorden og Osafjorden er to fjordarmar frå Hardangerfjorden, ein av dei lengste og mest naturskjønne fjordane i verda. I Ulvik er det gode tilhøve for framkomst og overnatting med båt, anten du kjem med eigen båt eller via fjordcruise.
Med offentleg transport
Det er enkelt å nå Ulvik med offentleg transport. Bussar køyrer ofte mellom Ulvik og Granvin, som er eit enkelt knutepunkt for dei som kjem frå eller reiser mot retning Voss, Bergen eller Oslo.
Til fots
Det er mogleg å nå Ulvik til fots via to av DNT sine turstiar. Ein kan komma over fjellet frå Hallingskeid via Osa, eller ein kan komma over fjellet frå Mjølfjell via Tyssedalen. Begge turane er dagsturar på 8 / 6 timar, og krevjande.
Med sykkel
Det er enkelt å kome til Ulvik med sykkel, anten du kjem over Hardangerbrua eller over gamlevegen frå Granvin. Vegane er asfalterte og enkle å koma seg fram på.

Lurer du på noko?

Berre ta kontakt med oss!