Visit Ulvik

Med offentleg transport

Anten du kjem med buss, båt eller tog, er det enkelt å nå Ulvik med offentleg transport. Gode knutepunkt for transport ligg i Granvin og på Voss stasjon. Anten du kjem med Bergensbanen eller andre tog frå retning Bergen eller Oslo, kan du hoppe av på Voss stasjon og ta buss i ein time ned til Ulvik. Det same gjeld om du kjem via Øst-Vest-Ekspressen med busshaldeplass på Voss stasjon og vidare buss ned til Ulvik. Bussane til og frå Ulvik går heile dagen med jamne mellomrom og er det enklaste transportmidlet for å kome seg til og frå bygda. For enkelt å finne bussrute for ankomst til Ulvik, kan du nytte Skyss sin ruteplanleggar på nett på www.skyss.no.

Om du vil nå bygda med båt, er det mogleg å ta hurtigbåten Tedno som startar i Norheimsund kvar morgon. Båten er innom fleire bygder, mellom anna Lofthus, Kinsarvik og Utne, før Ulvik og endestasjonen i Eidfjord. Båtturen tek deg med innover i Hardangerfjorden mot Ulvikfjorden med spektakulær utsikt til fjell og natur.

Med offentleg transport
FAQ

Å KOME TIL OG FRÅ ULVIK

Med bil
Ulvik ligg ved riksveg 572, ein avstikkar frå Europaveg 13 og 7. Ankomst til bygda skjer enkelt via Granvin (Voss herad) eller Hardangerbrua, 20 minutt frå Granvin og Bu.
Med båt
Ulvikafjorden og Osafjorden er to fjordarmar frå Hardangerfjorden, ein av dei lengste og mest naturskjønne fjordane i verda. I Ulvik er det gode tilhøve for framkomst og overnatting med båt, anten du kjem med eigen båt eller via fjordcruise.
Til fots
Det er mogleg å nå Ulvik til fots via to av DNT sine turstiar. Ein kan komma over fjellet frå Hallingskeid via Osa, eller ein kan komma over fjellet frå Mjølfjell via Tyssedalen. Begge turane er dagsturar på 8 / 6 timar, og krevjande.
Med sykkel
Det er enkelt å kome til Ulvik med sykkel, anten du kjem over Hardangerbrua eller over gamlevegen frå Granvin. Vegane er asfalterte og enkle å koma seg fram på.

Lurer du på noko?

Berre ta kontakt med oss!