Visit Ulvik

Til fots

Hallingskeidvegen ei Historisk vandrerute frå Osa til Hallingskeid.

Vegen inn Norddalen har vore nytta i tusenvis av år, av bygdefolk og langvegsfarande. Her har ein ført varer og dyr til marknaden på Hallingskeid. Denne ferdselsvegen er berre ein av fleire sleper som gjekk frå fjorden til fjellet.

Turen kan ein starte på Hallingskeid, og er om lag 19 km lang. Turen tek deg frå høgfjellet og ned til fjorden, terrenget er krevjande, men ein fyl ei godt merka løype. Om det er mykje snø kan nokre av merka ligg under snøen. Dette er ein godverstur og bør ikkje gåast rett etter store nedbørsmengder, då partiet frå Ossete og ned er rasutsett.

Detaljert rutebeskriving finn ein på ut.no.

Besøk gjerne Lokalhistoriewiki for å læra meir om Hallingskeidvegen.

Mjølfjell – Ulvikahøgda

Vegen her var i gamal tid ein viktig ferdselsveg (saltveg) mellom gardane i Raundalen og Ulvik. Den har óg vore nytta som kyrkjeveg for dei øvste gardane i Raundalen, då kyrkja i Ulvik låg laglegare til enn kyrkja på Vossevangen.

Turen er om lag 14,5 km og går i krevjande terreng. Ein startar frå butikken på Mjølfjell og kryssar Raundalselva på bru, fyl T-merka sti mot BT-hytta/Ulvik. Vidare over Fallet og ned  til Tyssedalsstølen.

Turbeskrivelse på ut.no. Detaljert beskrivelse for siste del av turen her.

Til fots
FAQ

Å KOME TIL OG FRÅ ULVIK

Med bil
Ulvik ligg ved riksveg 572, ein avstikkar frå Europaveg 13 og 7. Ankomst til bygda skjer enkelt via Granvin (Voss herad) eller Hardangerbrua, 20 minutt frå Granvin og Bu.
Med båt
Ulvikafjorden og Osafjorden er to fjordarmar frå Hardangerfjorden, ein av dei lengste og mest naturskjønne fjordane i verda. I Ulvik er det gode tilhøve for framkomst og overnatting med båt, anten du kjem med eigen båt eller via fjordcruise.
Med offentleg transport
Det er enkelt å nå Ulvik med offentleg transport. Bussar køyrer ofte mellom Ulvik og Granvin, som er eit enkelt knutepunkt for dei som kjem frå eller reiser mot retning Voss, Bergen eller Oslo.
Med sykkel
Det er enkelt å kome til Ulvik med sykkel, anten du kjem over Hardangerbrua eller over gamlevegen frå Granvin. Vegane er asfalterte og enkle å koma seg fram på.

Lurer du på noko?

Berre ta kontakt med oss!